Çocuğunuzun gelişimi için
en iyi koşullar
çocuğunuzun anaokulumuzdaki durumu

Kullanıcı Sözleşmesi

. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), bir yandan "EASULU" Şirketi (bundan böyle "EASULU" veya "İdare" olarak anılacaktır) ile diğer yandan web sitesinin kullanıcısı arasındaki ilişkileri düzenler. pursuitofexcellenceinc.com veya Yönetim) bir yandan ve diğer yandan sitenin kullanıcısı. Site https://pursuitofexcellenceinc.com bir kitle iletişim aracı değildir. Bu siteyi kullanarak bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, https://pursuitofexcellenceinc.com adresini kullanmayın!

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Kullanıcı bu hakka sahiptir: - Site üzerinde bilgi aramak - Site üzerinde bilgi almak - Site'deki bilgileri kişisel, ticari olmayan amaçlar için kullanmak İdare, aşağıdaki haklara sahiptir - kendi takdirine bağlı olarak kendi takdirine bağlı olarak ve gerektiğinde kurallar oluşturmak, değiştirmek, iptal etmek - sitedeki herhangi bir bilgiye erişimi sınırlamak Kullanıcı aşağıdakileri taahhüt eder: - site performansını bozmamak - komut dosyaları (programlar) kullanmamak otomatik bilgi toplama ve / veya Site ve Hizmetleri ile etkileşim için Yönetim taahhüt eder İdare'nin kontrolü dışındaki nedenlerle mümkün olmadığı durumlar hariç olmak üzere, Site'yi çalışır durumda tutmayı İdare'nin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı.

Tarafların Sorumluluğu

- i̇dare, üçüncü şahislar tarafindan sağlanan hi̇zmetler i̇çi̇n hi̇çbi̇r sorumluluk kabul etmez - şu durumlarda mücbir sebep durumunda (savaş, acil durum, doğal afet vb.) İdare, Kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin güvenliğini ve ayrıca Kullanıcı tarafından gönderilen bilgilerin kesintisiz çalışmasını garanti etmez. BİLGİ KAYNAĞI

Anlaşmanın Şartları

. Bu Sözleşme, bu sitenin herhangi bir şekilde kullanılmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın süresi doluyor yeni bir sürümün yayınlanması üzerine. Bu Sözleşmeyi tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu Sözleşme, tamamen kendi takdirine bağlı olarak. Yönetim, sözleşmedeki değişiklikler hakkında kullanıcıları bilgilendirmez.